Ayakkabı Yan Sanayi ve 2017 Yılı Beklentilerimiz

 

Değerli Dostlar, Kıymetli Sektör Temsilcileri,

Zorlu bir 2016 yılını geride bıraktık. Yeni yıla yeni başlamışken yaptığımız iş ve sektörümüzle ilgili genel bir değerlendirme yapmak istedik. Akform Ayakkabı, ayakkabı yan sanayinde yer alan bir firma olarak, Türkiye’nin ayakkabı yan sanayisini gelişme potansiyeli yüksek sektörlerinden biri olarak görüyoruz. Ayakkabı iç tabanları, sünger üretimi alanında hem İstanbul’daki fabrikamızda hem de Karabük’teki yeni fabrikamızda ayakkabı firmalarına hizmet veriyoruz. Ayakkabı yan sanayinin potansiyelini ülke olarak yeterince değerlendiremediğimizi düşünüyoruz. Bugün üretim alt yapısının yeterli olduğunu düşünsek dahi makine paktlarının yenilenmesi sektör için öncelikli işlerden biri olmuştur. Yüksek teknikteki makine ve teçhizat eksikliğinin bir an önce giderilmesi en önemli gözlemlerimizden biridir. Kaldı ki bu sadece bizim gözlemimiz değil geçmiş yıllarda hazırlanan Kalkınma Bankası Ayakkabı Sektör Araştırma Raporu’nda da yer almaktadır.

Bugün Türkiye’de ayakkabıcılık sektörü çeşitli çapta markalarla dünya çapında rekabet eder hale gelmiştir. Bu hepimiz için mutluluk vericidir. Genel olarak baktığımızda ayakkabı sanayimizin ekonomik krizlerden yüksek düzeyde etkilendiğini görüyoruz. Çoğu zaman sektör olarak ülke pazar çeşitlenmesini gerçekleştiremediğimizden, tek pazarla çalışmanın sıkıntısını kriz anlarında atıl kapasite ile ödüyoruz. Önceliklerden biri Türkiye ayakkabıcılık sektörünün pazarını çeşitlendirmek olmalıdır. Biz ayakkabıcılık sektörüne bağlı bir yan sanayi olduğumuz için sektörümüzün başarısından doğrudan etkileniyoruz. Akform, ayakkabı iç tabanı ve sünger üretiminde sektörünün öncüsü bir firma olarak ihracatını geliştirmeye ve pazarını çeşitlendirmeye devam edecek.

Ayakkabıcılık sektörümüzün rekabet şansının artırılması için sektörde olan tüm tarafların taşın altına elini koyması gerekiyor. Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, KOSGEB gibi kamu kurumlarımız, ayakkabıcılık sektörü örgütlerimiz, üniversitelerimiz, odalarımız eş güdümlü olarak çalışmalıdır. Firmalar olarak bizler de sektörümüzü geliştirecek, iş ve üretim süreçlerinde yenilikçiliği öne çıkarmamız gerekiyor. Biz Akform olarak ayakkabı yan sanayinde verimliliğe, inovasyona önem veriyoruz. Kurumsallaşma çalışmalarımızı sürdürüyor, yapısal sorunlarımızı çözüyoruz. Sektörümüze sağlayacağımız yenilikçi çalışmalarımızı önceliklendirmeye çalışıyoruz. Markalaşma konusuna geçmiş yıllardan çok daha fazla önem veriyor, patent firmaları ile birlikte çalışıyoruz. Kendi iş süreçlerimizi geliştirmek, üretim ve dağıtım iş ve işlemlerini daha iyi hale getirmek için süreçlerimizi en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz.

Akform Ayakkabı olarak sektörümüzle ilgili dünyadaki yenilikleri takip ediyoruz. Sektörümüzün dünyadaki önemli fuarların katılım sağlıyoruz. Dünyadan öğrendiklerimizi, iyi uygulamaları iş süreçlerimize yansıtmaya çalışıyoruz. 2016 yılında başladığımız dijital pazarlama çalışmalarına 2017 yılında hız vermek istiyoruz. Biz işletme olarak ayakkabıcılık sektörü yan sanayinde dijital pazarlama faaliyetlerini ön plana aldık. İletişim ve bilişim altyapımızı geliştirmek için faaliyetlerimiz devam ediyor. 2017 yılı bizim için, kalite çalışmalarımızın çıtasını yükselteceğimiz, kurum içi eğitim ve benchmarking çalışmalarını öne alacağımız; verimliliği artıracağımız; pazarlama faaliyetlerimizi öne çıkaracağımız bir yıl olacak.

2017 yılının tüm sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyoruz bereketli bir yıl diliyoruz.

 

Nafiz Coşkun

Akform Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı

Leave A Comment